Mākslas un pētnieciskā izglītības projekta jauniešiem mērķis ir iesaistīt jauniešus izglītojošās laikmetīgās mākslas un citu disciplīnu kopsakarību izpētē balstītās un sociāli iekļaujošās mākslas nodarbībās, veicinot viņu sociālo integrāciju, interesi un motivāciju, radošumu, sociālo atbildību un māksliniecisko iniciatīvu. Projekta laikā tiek izstrādāts un testēts inovatīvs mākslas nodarbību modelis, kā arī izveidoti mācību materiāli, kas projekta laikā (no 2013. gada oktobra līdz 2014. gada septembrim) tiek pakāpeniski publicēti šeit.
 
   Zemes krāsu pētījumi     Valoda un māksla     Dizains un māksla
   Fizika mākslā    Antropoloģija un māksla    Vēsture un māksla
 
 

Projektu īsteno Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS sadarbībā ar nevalstisko organizāciju Sally Stuudio (Tallina, Igaunija). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas Zonas Finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO Fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
Sabiedrības Integrācijas fondsEEA