Gleznošana ar krāsainiem dubļiem

Uzdevuma ideja ir dot iespēju skolēniem atklāt kā dabā sastopamos materiālus – zemi, smiltis - izmantot kā materiālu gleznošanai. Vairāk lasīt šeit.

Eksperimenti ar smaržīgajiem pigmentiem - garšvielām

Nodarbības ideja ir savienot pētniecisko un radošo darbību, pētot garšvielu pigmentu un citu dabā sastopamu materiālu „krāsām”, iespējas šīs „krāsas” izmantot kā glezniecisku materiālu. Vairāk lasīt šeit.

Sajust materiālu un meklēt nozīmi (Andris Eglītis: „Es ļaujos primitīvajam orangutanam sevī”)

Nodarbības ideja ir savienot pētniecisko un radošo darbību - pētīt iežu (smilts, augsnes, krīts, ogle) daudzveidīgo materialitāti, struktūru, krāsu, lai atrastu iepazītajam materiālam atbilstošu saturu, nozīmi, tēlu. Vairāk lasīt šeit.

Izstāde "Zemes krāsu pētījumi"

2013. gada 17. decembrī Mākslas izglītības centra TRīS KRāSAS telpās tika atklāta Mākslas un pētnieciskā izglītības projekta jauniešiem 1. izstāde "Zemes krāsu pētījumi". Tika izstādīti visas mācību tēmas raksturojoši darbi. Izstāde bija atvērta līdz 2014. gada 14. janvārim.