Tēmas "Dizains un māksla" mērķis bija pētīt kopīgo un atšķirīgo dizainā un mākslā.

Tēmas "Dizains un māksla" ietvaros notika 13 mācību nodarbības.

Mācību uzdevumu apraksti ir šeit .