Vēsture un māksla

Miera ielas vēstures izpēte
Uzdevums: sagatavoties pārgājienam pa Miera ielu.

1.solis. Sadalās pāros. Izvēlas personību vai vietu, par ko sagatavos stāstu.
Izmantojot dažādus resursus, sagatavo stāstījumu. Analizē, kas no iegūtās informācijas ir maznozīmīgs, kas – svarīgs.
Tēmas stāstiem:
Voldemārs Irbe
Jānis Alksnis
Eižens Laube
Jānis Rapa
LAIMA
Dzemdību nams
Eižens Finks
J.K. Broce
A.Folcs
Tramvajs

2.solis. Ejot pa Miera ielu pārgājienā un apstājoties pie noteiktām vietām, mājām, u.c. pārgājiena vadītājs stāsta par konkrētās vietas vēsturi – faktiem, nostāstiem. Stāstu papildina jaunieši, kas papildus pētījuši informāciju par konkrēto vietu.

Apkārtnes „arheoloģija”
Uzdevums: atrast kādu zīmīgu objektu, kas mētājas uz ielas vai ir atrodams krūmos, zālājā u.c. Par atrasto objektu lūgums aizpildīt atrastā priekšmeta kartiņu un kopā ar atrasto priekšmetu kartiņu nofotografēt uz baltas pamatnes!

1. solis. Iepazīt apkaimi, atrast objektus.
2. solis. Aizpildīt priekšmeta kartīti.
Atrašanas datums:
Priekšmeta atradējs:
Precīza atrašanas vieta:
Priekšmeta nolietojamības pakāpe:
Priekšmeta apraksts:
3.solis. Nofotografēt priekšmetu un aprakstu.

Tramvajs
Uzdevums: izpētīt tramvaja vēsturi un vizuālās pārvērtības.

1. solis. Uzzīmēt tramvaju pēc atmiņas.
2. solis. Papildināt zīmējumu, vērojot to pa logu vai ārā.
3. solis. Izpētīt tramvaja vēsturi un uzzīmēt kādu no tramvajiem kādā konkrētā vēstures periodā.

Miera iela un 11. tramvajs
Uzdevums: vizualizēt Miera ielas iespaidus, kā nozīmīgus atskaites punktus izceļot 11. tramvaja pieturas.

1.solis. Attēlo Miera ielu visā tās garumā uz garas papīra lentes kas piestiprināta pie telpas garākās sienas. Sadala ielu posmos kā 11.tramvaja pieturas.
2.solis. Iezīmē spilgtākos iespaidus par Miera ielu.
3.solis. Zīmējumu turpina pēc ekskursijas pa Miera ielu - iespaidi kļuvuši daudzveidīgāki.

Māju stāsti
Uzdevums: vākt un vizualizēt Miera ielas mājas stāstus.

1. solis. Sadalās pāros. Izvēlas interesantas/ izteiksmīgas Miera ielas ēkas.
2. solis. Intervē cilvēkus, kas dzīvo vai strādā konkrētajā mājā. Pieraksta mājas stāstus.
3. solis. Zīmē ēku un papildina to ar mājas stāstu vienotā zīmējumā, grafikā.