Fizika mākslā

 

Tēmas "Fizika mākslā" mērķis bija eksperimentāli pētīt fizikālus procesus un iegūtos novērojumus izmantot mākslā.

Tēmas "Dizains un māksla" ietvaros notika 13 mācību nodarbības.Ievadnodarbības notika sadarbībā ar speciālistiem no organizācijas Fizmix .

Mācību uzdevumu apraksti ir šeit .