Kā mācīt un attīstīt radošumu bērniem?
(LR1, Ilze Zvaigzne, Mairita Znotiņa 20. novembris 2019, 14:07)

Ne izskats, bet darbība! Barbara Ābele par dizaina izpratnes un lomas maiņu laika gaitā
Kas? Kāpēc? Kam? Dizainera prasmju treniņš skolā. Ilze Kupča.
(Skola 2030, Ziņu izdevums Domāt. Darīt. Zināt. Nr.15. Decembris, 2020)

Ko saprotam ar vārdiem "labi zīmēt"? 
(LR1, Ilze Zvaigzne, Mairita Znotiņa, Ilze Vītola 26. aprīlis 2021, 14:05)