Stāsti

Frančeskas džungļu tērpi. Ingas Šulces stāsts

02.11.2009

Uzdevumu bērnam iecerēju saistībā ar savu radošo darbu – tērpu kolekcijas sievietēm par džungļu tēmu veidošanu. Savā kolekcijā esmu iecerējusi izcelt džungļu tumšo pusi, izmantojot zaļos augu un brūnos zemes toņus.
Vairāk

Brīdinājuma zīmes. Ilzes Gudro stāsts

05.10.2009

Mana ideja bija, sadarbojoties ar 8 gadus vecu skolnieku Ivaru, izveidot mākslas vai dizaina objektu izmantojot fotogrāfijas. Fotogrāfēs skolnieks pats noteiktā fotografēšanas areālā. Pirms došanās fotografēt skolniekam neteikšu, ka bildes vēlāk izmantosim mākslas darba veidošanā.
Vairāk

Māksla apzeltī Rīgas bomzīšus. Viļņa Heinrihsona stāsts

17.05.2009
2 stundas lidmašīnā, 3 stundas vilcienā – un esmu klāt. Šo ceļu turp un atpakaļ es mēroju katru mēnesi, lai Luksemburgā tiktos ar cilvēkiem, kuri vēlas nonākt tuvākā saskarē ar vizuālās mākslas pasauli. Luksemburgā izveidojusies jau itin apjomīga latviešu sabiedrība, kas pārsvarā sastāv no ģimenēm ar maziem bērniem un, kas tiecas realizēt savus sabiedriskās dzīves mērķus – komunikācija, identitātes meklēšana un apliecināšana, izglītošanās un vienkārši interesanta laika pavadīšana.
Vairāk

Ģirta Koknēviča dzejas metamorfozes. Diānas Boitmanes stāsts

06.04.2009
Piedāvāju cilvēkam, kurš tiešā veidā nav saistīts ar vizuālo mākslu, kļūt par manu skolnieku.
Mārtiņam ir 23 gadi un RTU inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē. Biju iecerējusi likt savam skolniekam iejusties Scenogrāfa ādā - vizuāli attēlot dzejoli.
Vairāk

Uzdevums „Mājiņa”. Diānas Dimzas Dimmes stāsts

12.03.2009
„Mājiņa” ir zīmēšanas nodarbības tēma iesācējiem un diletantiem, lai triecientempos iepazītu dažādus zīmēšanas piederumus, zīmēšanas tehnikas, grafīta iespējas, kā arī, darbojoties uz papīra, saprastu vienkārša zīmuļa lielās iespējas. Uzdevums „Mājiņa” radās un daudzas reizes tika pielietots Katrīnas Neiburgas „Personīgas izstādes” laikā Rīgas mākslas telpā 2008. gada nogalē.
Vairāk

Cukura māksla - zīmes un objekti. Gundegas Muzikantes stāsts

16.02.2009
Mākslas nodarbībā iesaistītais Valters (25) ir florists ar grāmatveža izglītību. Valters uzskata, ka zīmēt (atainot dabai līdzīgi) neprot un nedēvē sevi par mākslinieku, taču atzīst, ka labi strādā ar augu un sintētiskiem materiāliem, saliekot tos glītās kompozīcijās. Nodarbības mērķis bija mazliet papluinīt iesīkstējušo uzskatu, ka mākslai tuvoties iespējams vienīgi ar akadēmiskas zīmēt un gleznot prasmes apgūšanu.
Vairāk

Bez romantikas. Skolotājas Ievas Grantas stāsts

21.10.2008
Tikai nesmejieties - mākslas stundu idejām mani ierosina normatīvie dokumenti. Atverot Valsts pamatizglītības standartu, var izlasīt, piemēram, ka skolēns izprot kaut ko vai, ka viņš gūst priekšstatu par kaut ko. Tad es domāju, kas man ir jādara, ko man vajag viņam mācīt, lai rezultāts atbilstu vārdam „izprot". Es izvēlos, piemēram, tēmu „ainava" un domāju, ko skolēnam par to vajadzētu zināt un ko izprast. No tā arī piedzimst konkrētie uzdevumi.
Vairāk  

 
Caur sidraba birzi gāju. Guntas Riekstiņas stāsts

10.06.2008
Skolā man svarīgas ir tikšanās ar cilvēkiem, kurus citā veidā neizdotos sastapt un iepazīt. Man pat vairs neliekas tik nozīmīgi radīt cilvēkos cieņu pret mākslu vai nepazīstamo vispār - to es atstāju viņu pašu atbildībā. Es vairāk meklēju dialogu, iepazīstu cilvēkus, un tad, ja rodas interese no viņu puses, piedāvāju uzklausīt arī manus stāstus - un vēlāk tos ilustrēt tēlos, zīmēs, vārdos.
Vairāk   

Iepazīšanās ar Gustava Kluča mākslas darbiem. Mārtiņa Lindes stāsts

28.01.2008
LU angļu filoloģijas 4. kursa studente Lāsma piekrita izglītojošai pēcpusdienai muzejā. Viņas raksturojums - radoša, dzīvespriecīga, mākslinieciska. Par uzdevumu ieceri Lāsmai (turpmāk - skolēnam) sāku stāstīt jau Esplanādē, ceļā uz Nacionālo Mākslas muzeju. Pirmā reakcija bija kategoriski noraidoša.
Vairāk

Vērtība ir lielām domām. Anitas Ābeles stāsts

16.01.2008
Es domāju, ka visi bērni ir ģeniāli mākslā. Man - skolotājai - ir jāspēj viņus noskaņot darbam un jāiemāca ieraudzīt būtisko. Kā es gudroju uzdevumus? Visur, kur esmu un viss, ko redzu, ir uzdevumiem derīgs.
Vairāk

Bumbieris kastē un citi uzdevumi. Ausmas Auziņas stāsts

21.11.2007
Kā jūs domājat uzdevumus skolēniem?
Es stāstīšu par mākslas skolu. Bieži ir tā, ka es izdomāju uzdevuma pamatu un bērni man parāda, kas man jādara tālāk. Piemēram, zinu, ka gleznošanā ir vajadzīgs uzdevums, lai pētītu formu. Es nolieku audzēkņiem priekšā kasti, lai viņi gleznojot ieraudzītu formu, apjomu.
Vairāk

Kā gleznas māca mani gleznot. Dagnes Ventiņas stāsts

07.11.2007
Esmu ievērojusi, ka, ilgi vai atkārtoti skatoties vienā gleznā, man paliek atmiņā tās krāsu gamma un tēli - kā tie sakārtoti plaknē, kāda ir kompozīcija. Vēlāk sadzīvē, nejauši sastopot ainu, kāda redzēta gleznā, apsveru, vai es pati varētu uzgleznot līdzīgu motīvu. Tajā it kā būs daļiņa no kāda meistardarba, bet tā tomēr būs mana glezna, kurā ietverts kāds novērots kompozīcijas elements, kāda krāsu nianse, efekts, tēls, detaļu pētījumi. Pirmā kopija, ko gleznoju, bija Vermēra „Meitene ar sarkano cepuri”.
Vairāk

Es un māksla. Saruna ar Baibu Spranci

06.08.2007
Pastāstiet par mākslas nodarbībām muzejā!
Mākslas nodarbībās muzejā māksla tiek mācīta it kā netīšām – tā nav gluži profesionāla pieeja, tā ir tāda mākslas mīļotāju pieeja. Protams, tur ir nosacījums, ka jāstrādā ar mākslas darbiem. Tas ir interesanti – mākslas darbi ir enerģētiski, tie ir kā nodarbību dalībnieki, mākslas darbi runā arī ar mani.

Vairāk

Kartupelis krīt no lidmašīnas. Saruna ar Mārtiņu Lindi

26.07.2007
Kā jūs domājat uzdevumus mākslā skolēniem?
Jaunus uzdevumus es izdomāju ar skolēnu palīdzību, tie rodas improvizējot. Skolēniem ir iespēja piedalīties uzdevuma izstrādē - parasti viņiem ir idejas kaut ko radīt, izmēģināt, pētīt, saprast. Pirms darba es viņiem uzdodu jautājumus, diskutējam, iejūtos viņos, un tad uzdevums pats ir klāt. Piemēram, tālāk aprakstītais uzdevums par kartupeli sākās no tā, ka man mājās bija dažādi dārzeņi, instrumenti un nepieciešamais gleznošanai.
Vairāk

Mākslas darbi ir līdzīgi dzīvei. Saruna ar Spāri Vītolu

25.07.2007
Kā tev liekas, kas ir māksla?
Māksla ir, kad cilvēks ir savā iekšējā sajūtā un viņš glezno vai zīmē un jūt pats sevī mākslu. Tad cilvēks vai nu jūtas tādā mājīgā sajūtā vai atkal kā kaut kur pavisam ārā nelaimē, tad viņam būtu jāpalīdz. Katra mākslinieka dvēselē kaut kas cits top par mākslu.
Vairāk  

Māksla skolā. Saruna ar skolotāju Andri Vikaini

10.06.2007
Kā Jūs domājat uzdevumus skolēniem? Kā var zināt, ko viņiem piedāvāt, kā mācīt mākslu?
Mākslu var mēģināt apgūt no jebkura gala. Tikai tos galus vajag vairākus, tad ir materiāls, no kā būvēt. Skolēniem jāpiedāvā iespējas, jārāda materiāli un tehniskie pielietojumi. Vēlams pašam demonstrēt to pielietošanu. Skolotājam jābūt erudītam (gudram nav obligāti), tas pārliecina, vieš uzticēšanos. Tad atliek radīt piedāvājumu.
Vairāk