Uzdevums – pētījums visai dienai (paralēli visam citam): TRīS KRāSU durvju priekšā molberts ar papīru + krītiņi. Garāmgājēji tiek uzaicināti papildināt topošo Miera ielas ainavu. Ja kādā brīdī gatavs, tad liekam jaunu papīru.

Uzdevums dienas 1. pusei: audzēkņi divatā iet ar planšetdatoru un uzdod cilvēkiem 2 jautājumus: kas ir īpašs tevī? (tāds, ko var nofotografēt). Un otrs – lūdz atļauju nofotografēt to, kas pašam tajā cilvēkā liekas īpašs. Seko 2 bildes no katra uzrunātā. Apkopo un prezentē.

Dienas 2. pusei: Uzdevums: apzināt un sakrāt mītus par Miera ielu un izpētīt vai tas tie tiešām ir un pastāv!

(Pa pāriem)

Intervēt Miera ielā strādājošos ko viņi domā par Miera ielas apkaimi kopumā – vairāk lūdzot pakavēties pie mītiem/ aizspriedumiem (var pateikt piemērus, kas par Miera ielu ir internetā: Miera iela – hipsteru paradīze, iela dzirkstī, miers ir maldīgs, Miera iela smaržo pēc šokolādes.

Lūgt pievienot savu novērojumu vai ideju par to, kāda patiešām ir Miera iela. Lūgt ieteikt, ko raksturīgu vajadzētu nofotografēt.

Sataisīt sarakstu no tādiem ieteikumiem. Izvērtēt ieguvumus.

Izvēlēties (visiem kopā) vienu mītu (piem. Miera iela ir hipsteru un bomžu paradīze), lai  izpētītu vai tas darbojas:

Pētīšanas metodes:  sēdēt (zīmēt, uzrunāt garāmgājējus, utt)  1- 1.5  stundu izvēlētā vietā un fotodokumentēt pierādījumus. Izvērtēt vai konkrētais mīts ir pierādījies.

Aprakstīt  pētījumu un rezultātus. Prezentēt to citiem.

Uzdevums dienas 1. pusei: Antropologi kā marsieši. Taisa maskas, lai varētu aizsegt seju un, uzliekot masku, neko neredzētu.

Sadalās grupās pa 3 (vai pa 2).

Iet grupās ārā „skatīties ar ausīm un degunu” – vienam ciet acis, otrs viņu ved, trešais dokumentē (pieraksta, fotografē) to, ko neredzošais stāsta par skaņām, smaržām. Vizuālas piezīmes. Katram vajag vismaz 30 minūšu pieredzi ar ciet acīm. Noslēgumā rada uzmetumu mākslas darbam/projektam, kur varētu izmantot vakardien un tikko pieredzēto.

2. dienas pusei: izstādē „Vairāk vairāk”. Staigā un skatās un katrs atrod vienu darbu (vai vairākus), kura autoru gribētu uzaicināt par sava iecerētā uzmetuma stadijā esošā darba līdzautoru. Uzraksta tādu kā uzaicinājumu māksliniekam.