1. Teikums un nozīme.

Uzdevuma ideja ir dot iespēju skolēniem atklāt kā vizuāli „pastiprināt” uzrakstītu teikumu, frāzi, vārdu.
Sacer / Izvēlas 1 teikumu ar ko strādāt.
Meklē veidus kā izvēlēto teikumu paspilgtināt, eksperimentē:

1) ar teksta grafisko izteiksmību;
Uzraksta tekstu dažādos veidos – ar dažādiem šriftiem, dažādu izmēru burtiem, izmantojot atšķirīga tehnikas – ar zīmuli, tušu, u.c.

2) ar novietojumu lapā mēģina pastiprināt teikuma noskaņu/ kontekstu, kāpumu/ kritumu, teikuma vardu/daļas nozīmību....
Sagriež tekstu atsevišķos gabalos/ strēmelēs, lai izmantotu aplikācijā. tekstu no jauna savieno, veidojot kolāžu vai aplikāciju. Vingrinās un no teikumiem veido aplikāciju, veidojot dažādas kompozīcijas. Atrod vietu baltā (vai citas krāsas) lapā /laukumā, kur ielīmēt/ ierakstīt izvēlēto teikumu.

3) ar teksta noskaņu, izmantojot faktūras (piemēram, pievienojot citu materiālu);

4) veido telpisku struktūru, izmantojot tekstu. Vienu vai vairākas  izteiksmīgākās kompozīcijas realizē. Nozīmīgākie ieguvumi skolēniem – eksperimentēšana ar vizuālās izteiksmes līdzekļiem, iegūstot pieredzi kā paspilgtināt teksta izteiksmi, noskaņu, jēgu. 


2. Skulptūras. Vārda skanējums dažādās valodās un forma.

Uzdevums: Pētīt vārdu skanējumu un nozīmi, atklāt saistību starp vārda skanējumu un formu - vizualizēt vārda skanējumu, veidojot nelielas skulptūras. Klausās kā skan vārds „zils”  dažādās valodās. Ieklausās skaņās un izdomā tām 3-d formu (skulptūru). Izvēlētās valodas – angļu, itāļu, korejiešu, mandarīnu, latviešu. Veido vārda fonētisko skanējumu kā skulptūru no zila plastilīna.

Zils

 

 

 

 

 Galvenie uzdevuma veiksmes nosacījumi – aktīva klausīšanās un uzticēšanās sev.
Ieguvumi – prieks par interese par dažādajām valodām un pieredze, ka impulsus radošajam darbam var atrast visur.
Nodarbībā izmantotais interneta resurss http://www.languageguide.org/

 

3. Kā forma palīdz izstāstīt stāstu.

Uzdevuma ideja ir dot iespēju skolēniem atklāt kā forma var palīdzēt izgudrot un „izstāstīt” stāstu. Vienas nodarbības uzdevums ir izdomāt stāstu, veidojot stāsta saturu atbilstoši kāda priekšmeta formai. Nodarbības sākumā skolēni izvēlas kādu no priekšmetiem (nodarbībā piedāvātās izvēles – katls, spainis, ķeblis, iepirkumu soma, kartona saliekamais krēsls). Izvēloties priekšmetu, pirmais uzdevums ir to kārtīgi izpētīt. Izdomāt, kā, piemēram, koka ķebļa 4 kājas ar spraišļiem, vai sarkanā spaiņa stāvās malas un dziļums, var ietekmēt stāsta gaitu. Vispirms skolēni tiek aicināt atrast uz priekšmeta vietu – stāsta sākumu. Tiek izdomāts arī varonis. Stāsts tiek domāts pakāpeniski, līmējot līmlenti uz priekšmeta un rakstot tekstu garā virknē. Formas izciļņi vai vietas, kur viena plakne pāriet otrā, mudina izšķirties par tālāko stāsta turpinājumu, par vietu, kur notiks stāsta kulminācija vai risinājums.

 

4. Vārda nozīme un krāsa. Mājas darbs.
Izdomā jēdzienus ( vārdus), kuri liekas svarīgi vai aktuāli. Izvēlas katrs vienu, ar ko strādās tālāk. Atrod krāsu (no kaut kādiem kolāžu papīriem), ar ko asociējas jēdziens. Aptaujā citus, lūdz atrast krāsu, ar ko saistās. Katrs strādā ar vienu vārdu, taisa kolāžu par vienu jēdzienu. (ar atšķirīgām krāsām).

 

5. Stāsts un tā atrisinājums. Kā teksts pārtop par zīmējumu.
Nodarbības uzdevums ir rakstīt tekstu un negaidīti vai pakāpeniski pārvērst to zīmējumā. Raksta stāstu – katrs pievieno pa vienam vārdam. Kad jau stāsts nonācis kādā kulminācijā, uzdevums stāsta atrisinājumu vizualizēt, lai rastos dažādas stāsta beigas. Tehniski tas notiek tā, ka stāsta sākumu visi pārraksta ar tušu, tad zīmē turpinājumu, integrējot esošo tekstu, tālāko tekstu ar zīmējumu, sasaistot ar teksta saturu. Vingrinājums rosina eksperimenēt ar zīmējuma un teksta „robežām”.

Ierosme: Shahzia Sikander māksla (PBS video Art:21 Season 1). Shahzia Sikander ir pakistāniešu izcelsmes māksliniece, kura dzīvo ņujorkā. Nodarbībā skatām materiālu kā viņas glezno miniatūras, rasta tekstus un pārvērš tos smalkos zīmējumos.

6.  Vingrinājumi rakstīt tekstu dažādos virzienos.
Raksta dažādus teikumus (izmantojot mājas darbu – dažādu vienaudžu vidē noklausītu un pierakstītu tekstu fragmentus) atšķirīgos veidos – ar labo roku, ar kreiso roku, ar abām rokām vienlaicīgi, no labās puses uz kreiso, no kreisās puses uz labo, no lapas augšmalas uz leju, no centra uz abām malām vienlaicīgi. Vingrinās rakstīt ar tušu un rakstāmspalvu.

 

7.  Stāsta varoņi.
Ideja – radīt divus tēlus, ko varētu izmantot kopīga stāsta radīšanai.  Tēliem būtu simboliski jāatveido valodas un mākslas attiecības laikmetīgajā mākslā, kā arī jābūt saprotamiem, bet ne pārāk bieži izmantotiem.

Ideju ģenerēšana – tēlu meklēšana.  Darba gaitā nonāk pie potenciāliem stāsta galvenajiem varoņiem – tie ir Kontroldarbs un Švīka. Tālāk seko abu tēlu iespēju pētīšana. Darbs grupās – katra grupa strādā ar savu tēlu.

1) Raksta stāstu, kurā ir viens galvenais varonis – pārbauda tēla spēju darboties un riskus. Uzraksta stāstus un pēc tam tos nolasa otrai grupai. Jautājumi, diskusija.

2) Katrs audzēknis individuāli zīmē tēlu pāri – Kontroldarbu un Švīku. Visi zīmējumi tiek pārgriezti uz pusēm – kaudze ar Kontroldarbiem un otra – ar Švīkām.

3) Darbs grupās – katra grupa analizē viena tēla zīmējumus un skaļi sauc tā īpašības – viens dalībnieks veido īpašību sarakstu. Rezultātā tiek aprakstītas tēla iespējamās

4) Tēli tiek zīmēti dažādos rakursos – pretskatā, profilā, kustībā.

 

8.   Stāsta uzbūve.
Nosacījums – stāsts – teksti un attēli risināsies visapkārt telpai uz sienas. Sākums – pie ārdurvīm un turpinājums pulksteņa rādītāja kustības virzienā, aptverot divas vai vairāk sienu plaknes. Tiek izmantota aplikācijas tehnika, uzraksti un zīmējumi uz līmlentes u.tml.

Svarīgi – domāt par vizuālās mākslas un valodas mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem – to izvēli. Tiks radīts nevis teksts ar ilustrācijām, bet tekstu un attēlu nedalāma montāža. Tiek rādīts pakistāniešu mākslinieces Shahzia Sikander darba process (PBS video Art:21 Season 1). Māksliniece glezno izsmalcinātas miniatūras, attēlojot Korānu – mākslas darbā teksti pārvēršas attēlos un iegūst neatdalāmu vienotību.

Audzēkņi strādā gan individuāli, gan apspriežoties divatā un grupās. Visu laiku jāseko kopējai stāsta loģikai, to papildinot ar savām idejām.

 

9. Stāsta virzība.
Lai gūtu ierosmi tam, kā veiksmīgi izmatot siluetus, kas izceltos uz baltās fona plaknes, tiek rādīts video ar amerikāņu mākslinieces Kara Walker darba procesu (PBS video Art:21 Season 2). Māksliniece zīmē tēlus uz melna papīra, pēc tam izgriež. Tehniski saprotami un vizuāli iespaidīgi. Walker ietekme redzama stāsta 3. daļā (siena nr.3).

Stāsta virzību būtiski ietekmējošs elements izrādās līkumains ceļš, kas arvien attīstās gan vizuāli, gan kā sižeta virzītājs, tas sazarojas, un finālā noved stāstu līdz kulminācijai un atrisinājumam.

 

10. Galveno varoņu pārvērtības stāsta gaitā.
Kopumā stāstu veidoja 24 autori mēnesi ilgā periodā. Kontroldarbs visā darba gaitā palika diezgan nemainīgs – taisnstūrveida forma, līdzīga aprakstītai papīra lapai, kas galvenokārt pārvietojās pretskatā, jo tam bija acīmredzamas grūtības ‘pagriezties’ sāniski. Švīkas vizuālais veidols ļāva tai būt kustīgākai, reizēm pārvērsties līdz nepazīšanai. Autoru grupa vienojās, ka Švīka stāsta gaitā mainīs krāsu, atkarībā no situācijas.

 

11. Sižets.
Stāsts risinājās pakāpeniski, tas attīstījās, kļuva arvien interesantāks, tāpēc reizēm bija grūti atgriezties pie vājākajām vietām un tās atrisināt. Sarežģīti izrādījās pārcelt darbību uz nākamo sienas plakni – vizuālais 90 grādu leņķis it kā aprāva jeb ielauza stāsta gaitu. Pie šīm vietām nācās atgriezties atkārtoti. Interesanti, bet grūti bija apiet vai iesaistīt darbībā šķēršļus – durvju ailes, radiatorus.

Rezultātā tika pilnībā izmantotas visas četras telpas sienu plaknes - stāsts par Kontroldarbu un Švīku bija konkrētajā telpā organiski iederīga instalācija, kas ir saglabāta foto attēlos.

 

12. Fināls.
Kā pabeigt stāstu? Telpas forma un darbam paredzētais laiks pakāpeniski virzīja stāstu un iezīmēja tā iespējamo finālu. Darba gaitā bija radītas arī vairākas iestrādes (piemēram, Modes veikals), kam līdz šim nebija atradusies vieta. Tā radās fināla norises vieta – Rīga. Tur veiksmīgi un ļoti ātri tika atrisināts arī stāsta sižeta noslēgums.