Konkurss DIZAINA DARBI 2021

Konkursa nolikums 2019. gada konkursa rezultāti 2020. gada konkursa rezultāti


Konkursa “Dizaina darbi” mērķis ir rosināt skolēnus iepazīt dizainu un izmēģināt savus spēkus
dizaina idejas radīšanā un dizaina projekta izstrādē. Dot iespēju skolēnam gūt pieredzi domāt
kā dizaineram - izkopt atbildīgu attieksmi pret dzīvniekiem, empātisku pieredzi un
pētniecisku pieeju risinājuma izstrādē. Darbu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 20. novembris.