DIZAINA DARBI 2023/2024

 2022. gada konkursa rezultāti 2021. gada konkursa rezultāti 2020. gada konkursa rezultāti 2019. gada konkursa rezultāti

KONKURSS “DIZAINA DARBI”

NOLIKUMS

2023. gada decembris - 2024. gada marts

1. Konkursa mērķis un uzdevumi
Konkursa “Dizaina darbi” mērķis ir rosināt skolēnus iepazīt vides dizainu un izmēģināt savus spēkus dizaina idejas radīšanā un izstrādē. Dot iespēju skolēnam gūt pieredzi domāt kā dizaineram - izkopt atbildīgu attieksmi pret vidi, empātisku pieredzi un pētniecisku pieeju vides dizaina risinājuma izstrādē.


2. Konkursa organizators

Konkursu “Dizaina darbi” organizē Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS, www.triskrasas.lv. Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.


3. Konkursa dalībnieki
Skolēns vai skolēnu grupa, vecums 10 - 16 gadi (iesniegšanas brīdī). Konkursā var piedalīties, veicot darbu grupā (2-6 dalībnieki) patstāvīgi vai sadarbībā ar skolotāju vai citu pieaugušo (ģimenes locekli, draugu u.tml.). Ieteicams piesaistīt konsultantus, piemēram, nozares profesionāļus un izmantot citus pieejamus resursus. Katrs dalībnieks konkursā var piedalīties ar vienu vai vairākiem darbiem.


4. Konkursa uzdevums

Konkursa tēma: vides uzlabojumu projekts.
Konkursa uzdevums ir:
      4.1. izvēlēties konkrētu vietu, kuru pētīt un kura ietver kādu nepilnību, ar mērķi pārveidot to vai veikt uzlabojumus;
      4.2. radīt ideju un izstrādāt dizaina projektu publiskās vides konkrētai vietai; vietas izvēles nosacījumi - iekštelpa vai ārtelpa, kuru izmanto ne mazāk kā 5 cilvēki ar mērķi to uzlabot vai pilnveidot.
      4.3. sagatavot projektu iesniegšanai digitāli, ietverot izpēti, procesa atspoguļojumu un projekta vizualizāciju (sīkāk aprakstīts nolikuma 10. punktā “Informācija, kas jāsagatavo pieteikuma iesniegšanai”).


5. Konkursa nosacījumi
Vides dizaina projekta izstrādē nepieciešams veikt secīgas darbības jeb dizaina procesa posmus, dokumentēt procesu zīmējot, pierakstot, fotografējot un filmējot.
      5.1. Izpētīt vides/ telpas atbilstību esošajai funkcijai,
      5.2. Veikt vides elementu uzskaitījumu telpā,
      5.3. Uzzīmēt telpas plānu,
      5.4. Iezīmēt esošo vides elementu novietojumu telpā,
      5.5. Izpētīt kustību trajektoriju, veicot pierakstus, novērojumus;
      5.6. Izpētīt kādu krāsu risinājumu telpā, veicot telpā esošo krāsu uzskaitījumu, krāsu salikuma izvērtējumu (krāsu kartes, krāsu proporcijas telpā procentos vai citādi);
      5.7. Apzināt konkrētās vides lietotāju (mērķauditorijas) uzskatus (intervija, aptauja) par telpas īpašībām, atbilstību;
      5.8. Apkopot iegūto informāciju un izvirzīt vajadzību/ problēmu, kas jārisina telpas uzlabošanai, domājot par problēmas aktualitāti;
      5.9. Izveidot “sajūtu karti” (moodboard), kas palīdzēs vizualizēt pārveidojumus;
      5.10. Izstrādāt skices - dizaina idejas variantus risināmās vajadzības/ problēmas uzlabošanai;
      5.11. Izvēlēties labāko ideju;
      5.12. Izveidot maketu vai detalizētu zīmējumu ar skaidrojumiem, pievienojot iespējamo risinājumu multiplicēšanu vai pielāgošanu citās situācijās.


6. Darbu iesniegšana

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 2. aprīlis, plkst. 24.00. Dizaina darbi jāpiesaka, aizpildot pieteikuma veidlapu vietnē www.triskrasas.lv, kur ir norādīts, kāda informācija par konkursa darbu jāiesniedz. Konkursa dalībnieki, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu, uz norādīto e-pastu saņems personalizētu paroli, ko varēs izmantot atkārtotai piekļuvei savam pieteikumam, lai varētu to rediģēt un papildināt līdz pat iesniegšanas brīdim. Neskaidrību gadījumā rakstīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


7. Darbu vērtēšanas kritēriji

      7.1. Definētās problēmas aktualitāte/nozīmība sabiedrībā;
      7.2. Uzlabojuma idejas estētiski mākslinieciskais risinājums, funkcionalitāte, atbilstība konkrētai vajadzībai;
      7.3. Uzlabojuma piemērotība izmantošanai citās situācijās;
      7.4. Darba secīga izstrāde, izpētes datu apkopojums, idejas izstrādes procesa pamatojums;
      7.5. Konkursam iesūtīto materiālu kvalitāte.


8. Darbu vērtēšana

Darbus vērtēs profesionāli arhitekti, dizaineri un konkursa rīkotāji. Žūrija iepazīsies ar visiem iesniegtajiem materiāliem un kopīgās diskusijās noteiks laureātus. Žūrija nevērtēs darbus, kas neatbilst konkursa nosacījumiem.


9. Konkursa rezultāti un laureātu apbalvošana
Konkursa “Dizaina darbi” rezultāti tiks publicēti mājas lapā www.triskrasas.lv un citās publiski pieejamās vietnēs, kā arī nosūtīti uz visu dalībnieku e-pasta adresēm. Konkursa galvenie laureāti kā balvas saņems iespēju viesoties arhitektu darbnīcās, kā arī veicināšanas balvas. Konkursa darbi var tikt publiskoti nekomerciālām vajadzībām.


10. Informācija, kas jāsagatavo pieteikuma iesniegšanai (anketa jāaizpilda elektroniski www.triskrasas.lv)
      10.1. Projekta nosaukums.
      10.2. Autori (vārds, uzvārds, kontaktinformācija).
      10.3. Visi palīgi, konsultanti, ja ir iesaistīti (vārds, uzvārds, kontaktinformācija un iesaiste projektā).
      10.4. Idejas apraksts, atbildot uz jautājumiem KAS? KUR? KAM? KĀPĒC?
           KAS? Jāapraksta kas tiks uzlabots.
           KAM? Jānoformulē kam domāts uzlabojums (mērķauditorija).
           KUR? Jāapraksta kur atrodas izvēlētā vide (telpa, ēka, pilsēta).
           KĀPĒC? Jāapraksta, izvirzītā problēma - kāpēc jūs ķērāties pie projekta vides uzlabošanai, problēmas aktualitāte.
      10.5. Izpētes datu (interviju, aptauju, vides objektu uzskaites, krāsu izpētes u.c.) apkopojums un vizualizācija ar paskaidrojumiem (2-4 attēli, viens teikums pie katra attēla).
      10.6. Dizaina ideju vizualizācijas - moodboards, detalizēts zīmējums vai makets ar (2-4 attēli, viens teikums pie katra attēla. Var būt fotogrāfijas vai zīmējumi.)
      10.7. Video (ilgums - līdz 3 minūtēm), kurā konkursa dalībnieki izklāsta situāciju, akcentējot risināmo problemātiku, darba procesu, vides risinājumu. Video filmē reālājā vidē, kas izvēlēta pārveidei.