Iepirkuma grozs

 x 

Tukšs
Interešu izglītība mākslā

Interešu izglītības programmas 2017./2018. mācību gadā (no 2017. gada 22. augusta līdz 2018. gada jūnijam)
Mācības plānojam atsākt pēc vasaras brīvlaika 2017. gada 22. augustā. Augusta beigās uzņemsim arī jaunus 7-12 gadus vecus audzēkņus. Intereses gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā.

Nodarbību saturs

Mūsu piedāvātā individualizētā mācību metode domāta un ieteicama bērniem ar īpašām spējām un ieinteresētību mākslā. Nodarbību saturs ir vērsts uz katra dalībnieka unikālās radošās domāšanas attīstīšanu, dažādu tehnisko prasmju apguvi, izpratnes par mākslu veidošanu un individuālo spēju saskatīšanu un izkopšanu atbilstoši bērna vajadzībām. Uzsākot mācības, iesakām atnākt iepazīties ar mācību vidi un skolotājām kopā ar bērnu, aprunāties par nākotnes plāniem, bērna individuālām vajadzībām un iepriekšējo pieredzi, kā arī uzrakstīt iesniegumu, kas apliecina jūsu piekrišanu mācību iestādes noteikumiem, lai audzēknis tiktu uzņemts sākumā uz iepazīšanās laiku (līdz 10 nodarbībām). Pēc iepazīšanās laika audzēknis tiek ieskaitīts vienā no interešu izglītības programmām vai arī, savstarpēji vienojoties, pārtrauc mācības. Piedāvājam trīs programmas: „Laikmetīgā māksla un pētniecība” pusaudžiem līdz 16 g.v.; „Dizains un pētniecība” pusaudžiem līdz 16 g.v.; „Mākslas un mākslas tehniku iepazīšana” bērniem no pilnu 5 gadu vecuma un jaunākā skolas vecuma skolēniem. Mācības notiek latviešu valodā.
 
Pedagogi

Ilze Kupča
Ilze Vītola

Nodarbību laiks un vieta

Mācību nodarbības notiek Miera ielā 33, Rīgā, izvēloties ērtu laiku Mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS darba laikā: no otrdienas līdz piektdienai 15.00 – 19.00, sestdien 11:00 – 13:00. Mācību nodarbības ilgums ir 90 minūtes. TRĪS KRĀSU kārtība paredz, ka vienlaikus centrā mācās dažādu vecumu audzēkņi, veicot atšķirīgus, katram individuāli piemērotus uzdevumus, audzēkņi ierodas un nobeidz darbu dažādos laikos, rēķinoties ar savas nodarbības garumu un TRĪS KRĀSU darba laiku. Visus nodarbībām paredzētos materiālus un tehnisko aprīkojumu nodrošina izglītības iestāde. Vecāku pienākums ir organizēt apmeklējumu tā, lai audzēknis TRĪS KRĀSĀS varētu mācīties noteikto laiku - 90 minūtes katrā apmeklējuma reizē. Mācības var uzsākt jebkurā laikā, tomēr jaunu audzēkņu uzņemšana notiek saskaņojot ar izglītības iestādi un ir atkarīga no tā, vai ir brīvas vietas.

Vecāku klātbūtne

Audzēkņu nodarbībās vecāki nepiedalās. Izņēmums vecāku klātbūtnei ir pirmā nodarbība interešu izglītības programmas „Mākslas un mākslas tehniku iepazīšana” pirmsskolas vecuma audzēkņiem. Lūgums vecākiem nodarbību laikā uzturēties ārpus centra telpām. Ja vēlaties noskaidrot kādus sev interesējošus jautājumus, lūdzam netraucēt mūs nodarbību laikā, bet e-pastā vienoties par tikšanās laiku ārpus nodarbībām.

Mācību rezultātu izvērtēšana

Uzsākot mācības (un periodiski arī vēlāk) vecāki var saņemt Mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS speciālistu konsultācijas, iepriekš vienojoties par konsultācijai piemērotu laiku (~ 30 min.). Tā kā interese par iespēju mācīties TRĪS KRĀSĀS pieaug, un mūsu mērķis ir palīdzēt attīstīt mākslā apdāvinātu bērnu individuālās spējas, turpmāk periodiski (~ 1x pusgadā) veiksim mācību rezultātu izvērtēšanu - tā būs saruna ar audzēkni un pēc tam arī ar vecākiem, lai vienotos par mācību turpināšanas lietderību TRĪS KRĀSĀS.

Papildus informācija

Ja ir nepieciešamība, audzēknis pirms nodarbības var paēst līdzpaņemto ēdienu. Dzeramais ūdens (ziemā - zāļu tēja) vienmēr ir pieejams. 

Samaksa

Apmaksa jāveic pirms nodarbībām (izņemot vienas atsevišķas nodarbības apmeklējumu) pēc rēķina saņemšanas ar bankas pārskaitījumu, izvēloties ērtāko samaksas kārtību:

  1. 10 eiro - viena atsevišķa nodarbība (90 min.);
  2. 30 eiro - 5 nodarbības (90 min.) divu mēnešu laikā, sākot no pirmā apmeklējuma;
  3. 50 eiro - 10 nodarbības (90 min.) divu mēnešu laikā, sākot no pirmā apmeklējuma.
Brāļi un māsas var izmantot kopēju abonementu.

Mācību gada noslēgumā (pēdējos 2 mēnešos) nopirkto abonementu varēsiet turpināt izmantot rudenī. 

Maksājumiem bankā iepriekš izrakstīsim rēķinu. Rēķinam vajadzīgie dati: dalībnieka vārds, uzvārds; maksātāja vārds uzvārds (vai nosaukums); maksātāja adrese; maksātāja konts (tikai, ja maksātājs ir iestāde); informācija par nodarbību abonementa veidu; e-pasts, uz kuru nosūtīt rēķinu.

Valsts piedāvā saņemt pārmaksāto IIN par interešu izglītību savam bērnam, iesniedzot VID ienākumu deklarāciju, kam jāpievieno rēķins un maksājuma apliecinājums, kurā norādīti maksātāja un nodarbību dalībnieka personas dati.

Informācija par Mākslas izglītības centru TRĪS KRĀSAS

Mājas lapa: www.triskrasas.lv

E-pasts: triskrasas@triskrasas.lv; telefons: 29357561 (darba laikā)
E-pasts ir mūsu ikdienas saziņas veids, uz telefona zvaniem atbildam tikai, kad neesam aizņemtas, tāpēc iesakām rakstīt, nevis zvanīt! 
S
avstarpējai saziņai izveidota grupa Facebook platformā - TRĪS KRĀSAS - audzēkņu vecāki. 

Sociālie tīkli: Facebook, Twitter, Instagram. 
Saziņas platforma Facebook: grupa TRĪS KRĀSAS - audzēkņu vecāki.